Informování obyvatel a návštěvníků CHKO Jeseníky nejen o ochraně přírody

Dne 10.12.2009 ve Vrbně pod Pradědem uskutěčnilo sdružení Actaea informační seminář „Informování obyvatel a návštěvníků CHKO Jeseníky nejen o ochraně přírody“. Na programu semináře byla prezentace činnosti a představení aktuálně připravovaných projektů sdružení Actaea Využití moderních komunikačních technologií v ochraně a popularizaci přírodního a kulturního dědictví. Modelová studie na příkladu CHKO Jeseníky a Beskydy , který je financován z Revolvingového fondu MŽP ČR a projekt vybudování Horského střediska ekologické výchovy Jeseníky, který podpořila Nadace OKD.

Správa CHKO Jeseníky představila projekt „Dům přírody“ a Spolek Přátel Vrbenska prezentoval své iniciativy v regionu. Na závěr proběhla debata o možnech vzájemné spolupráce mezi dotčenými subjekty. Semináře se zúčastnili zástupci obcí, informačních center, Lesů ČR, Správy CHKO Jeseníky, Spolku Přátel Vrbenska a sdružení Actaea.