Komentovaná exkurze Karlovou Studánkou pro novináře a zástupce cestovních kanceláří z Holandska

V sobotu 20.9.2014 jsme v Karlově Studánce provedli novináře a zástupce cestovních kanceláří z Holandska. Představili jsme zdejší zajímavosti a seznámili s oblastí Jeseníků. Komentovaná exkurze proběhla poprvé v angličtině.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.