Ministr životního prostředí v Jeseníkách

Ve čtvrtek 19.3.2015 navštívil Jeseníky ministr životního prostředí Ing. Richard Brabec, doprovázený ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny RNDr. Františkem Pelcem a náměstkem Ing. Pavlem Pešoutem. Setkání se zúčastnil pověřený ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ing. Michal Servus a vedoucí sekce ochrany přírody Mgr. Jindřich Chlapek, a také krajský ředitel LČR ze Šumperka Ing. Tomáš Pospíšil.

Dopoledne ministr Brabec diskutoval se zástupci akademické sféry a spolků o nejzávažnějších problémech chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Odpoledne následovalo setkání se zástupci podnikatelů a obcí.

Při setkání se zástupci akademické sféry a spolků se ministr Brabec se seznámil s problematikou sjezdového lyžování v Jeseníkách – navštívil areál Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo a Ovčárna. Nejvíce se hovořilo o sjezdovém areálu Ovčárny v souvislosti s jeho umístěním v nejcennějším území národní přírodní rezervace Praděd. Projednána byla také problematika kleče a hospodaření v lesích.

Zástupci akademické sféry a spolků, které se zabývají ochranou přírody v Jeseníkách, ocenili otevřenost pana ministra a jeho konstruktivní přístup k diskutovaným problémům. Kateřina Kočí ze společnosti pro přírodu a krajinu Actaea k návštěvě poznamenala: „Velmi děkujeme panu ministrovi, že se přijel s touto problematikou osobně seznámit, udělal si představu o regionu a jeho možnostech. Ochrana přírody již dávno neřeší jen přísně chráněná území, ale vážně se zabývá udržitelným rozvojem regionu.“

Účastníci jednání z řad akademické sféry a spolků:

Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., Univerzita Palackého Olomouc
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Ostravská univerzita
Mgr. Kateřina Kočí, Actaea – společnost pro přírodu a krajinu Karlovice
Peadr. Karel Crhonek, Terra Natura, o.s. Stará Voda, Světlá Hora
Renata Čechová, ZO ČSOP Šumperk
Ondřej Bačík, Společnost přátel Jeseníků, o.s. Rýmařov