NS Světem horských luk

Naučná stezka byla otevřena 6.června 2009. Provede vás trasou dlouhou 12 km z Ovčárny přes Vysokou holi a Jelení studánku na Skřítek. Kromě přírodních zajímavostí se na ní dozvíte, jak svět horských luk ovlivnil člověk, a za námahu po náročném stoupání budete odměněni krásnými výhledy. Na realizaci stezky spolupracujeme se Správou CHKO Jeseníky. Projekt byl podpořen z prostředků Nadace ČEZ a Pivovaru Holba.

Zastavení Naučné stezky:

1. Světem horských luk
Úvodní zastavení (Ovčárna)
2. Z ovčáka chatařem
Minulost a současnost horských chat (rozcestí značek do Velké kotliny a na hřeben)
3. Pravda o čarodějnicích
Petrovy kameny, tajemný klenot jesenických hor (zatáčka u Petrových kamenů)
4. Chybějící vrchol
Nezahojená jizva na tváři jesenické přírody (před Vysokou holí s výhledem na PVE)
5. Pozor! Tady přistávají letadla!
Podivuhodné příběhy na hranici středověkých panství (Vysoká hole)
6. Co se děje v trávě
Povídání o životě zvířat na jesenických holích (Kamzičník, triangulační bod)
7. Boj o přežití
Drsný život na horských hřebenech (Velký Máj)
8. Prastaré stopy bývalých panovníků.
Jak se do jesenických hor (ne)zapsali lesníci barona Kleina (sedlo pod Velkým Májem)
9. Jelení studánka
Na hranici tří rezervací (Jelení studánka)
10. Ledovcové království
Poslední doba ledová a její stopy v krajině (Pecný)
11. Ztracené kameny
Svět lišejníků (Ztracené kameny)
12. Tajemstvím opředená zem
Tajuplné Skřítkovo rašeliniště u dávné zemské cesty (Skřítek)