On-line přírodovědná přednáška

I přes současné uzavření škol se nám podařila uspořádat on-line přednáška pro přírodovědný kroužek pro žáky 1. stupně ZŠ Mohelnice, Vodní.

Děti byly úžasné 🙂. Během povídání se dozvěděly o prvních jarních rostlinkách a obojživelnících v Jeseníkách. Zároveň, i které z nich mohou sami zhlédnout v okolí svých domovů. Díky patří též i paní učitelce Pavlíně Doleželové, která nás pozvala do svého kroužku. 🙂 Lektorování se zhostila naše lektorka Eva Kyšová, jež si pro malé přírodovědce připravila i tématické pracovní listy.