Otvírání Naučné stezky Světem horských luk

Na Ovčárně byla slavnostně otevřena nová naučná stezka „Světem horských luk“, která vede z Ovčárny přes Vysokou holi a Jelení studánku na Skřítek. Stezka byla realizována ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. U příležitosti otvírání naučné stezky byl současně prezentován projekt Propagace přírody a krajiny v CHKO Jeseníky tj. vydání informačního balíčku CHKO Jeseníky. Projekt byl podpořen z prostředků Nadace ČEZ a Pivovaru Holba.