Ozdravné pobyty s ekovýchovou

V říjnu a v listopadu 2011 jsme uskutečnili ozdravné pobyty pro 360 žáků základních škol z Ostravy. Projektu Ozdravné pobyty dětí 1. stupně základních škol obvodu se zúčastnili žáci s respiračními a dýchacími potížemi ze základních škol Gajdošova, Gen. Píky, Kounicova, Matiční a Waldorfská Ostrava. Projekt byl realizován prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.