Poznávání a prezentace vašeho místa

Beseda Poznávání a prezentace vašeho místa

Zveme Vás na setkání zájemců o náš kraj, kteří by se rádi něco dozvěděli a naučili se tvořit poznávací hry.

 pátek 4.9.2020 v 17 hodin

v Muzeu Ašska

(Hasičská zbrojnice, Poštovní náměstí)

Setkání povede Mgr. Kateřina Kočí ze spolku Actaea – společnost pro přírodu a krajinu,z.s.

Pořádá AOPK ČR, Regionální pracoviště CHKO Slavkovský les.

Co je to questing, questy neboli hledačky?

 Jako děti jste určitě hrály šipkovanou… Trasu provázely různé úkoly, které jste postupně plnily. A na ty nejšikovnější čekal poklad.

 Hledačka je něco velmi podobného. Pod vedením lektora se vytvoří různě dlouhá trasa, kde se zájemci dozví zábavnou formou spoustu zajímavých informací. S tužkou a plánkem plní úkoly a tím získávají indicie do tajenky.

 A když je tajenka vyplněna? Čeká na ně poklad v podobě malé odměny, kterou může být historická pohlednice, pamětní list nebo jiný drobný dárek.

Udržování tras je snadné a po čase se mohou různě měnit nebo jinak doplňovat.

Žádné drahé cedule, žádné GPS, žádné nákladné outdoorové vybavení.

Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.questing.cz

Realizováno v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020 a Ministerstva životního prostředí ČR. Realizuje AOPK ČR, RP CHKO Slavkovský les ve spolupráci s Bund Naturschutz Hof v oblasti Asškého výběžku.