Představení aktuálních projektů na Koncertu pro Jeseníky

V sobotu 19.6. 2010 uspořádala SCHKO Jeseníky 2. ročník hudebního festivalu „Koncert pro Jeseníky“. Vystoupili Traband v čele s Jardou Svobodou, kapela Naarden a další.

V průběhu koncertu představila Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, aktuálně probíhající projekty a realizované naučné stezky v rámci CHKO Jeseníky. Představen byl projekt „Turistické informace do mobilu“, se kterým se již nyní můžete setkat na některých místech v CHKO Jeseníky nebo CHKO Beskydy prostřednictvím beetaggů neboli cedulek s kódy, které vám prostřednictvím vašeho mobilního telefonu poskytnou informace o dané lokalitě a dalších zajímavostech. Dále byl prezentován projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, v rámci něhož bude v červenci vydán 1. ročník Zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula.