Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky

Propagace soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy a Jeseníky prostřednictvím letáčků.
Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí.