Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních a center Moravskoslezského kraje

Projekt řeší téma vztahu ochrany přírody a regionálního rozvoje, implementaci soustavy Natura 2000 ve spolupráci s CHKO Jeseníky a s dalšími nevládními organizacemi. Jednotlivé aktivity směřují k založení informačního centra pro CHKO Jeseníky (např. CEA Jeseníky).
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím krajského úřadu Moravskoslezkého kraje.
více zde