Se skřítkem okolím Pradědu

Chcete se podívat na nejvyšší místo Moravy? Není nic snazšího, než vystoupat po červené a dále po modré značce na Praděd. Pionýři se před staletími prodírali hustým divokým pralesem, klopýtali přes horské louky, vás dnes na vrchol dovede pohodlná silnice. Z vrcholu vás za dobrého počasí čekají krásné výhledy do daleka.

Po nenáročné trase vás na vrchol Pradědu dovede Naučná stezka Se Skřítkem okolím Pradědu. Po cestě vás na 8 zastaveních čekají informace o přírodě a historii území Národní přírodní rezervace Praděd, s odbočkami na chatu Barborku a Švýcárnu. Trasou vás provede Skřítek z Pradědovy družiny.

Zastavení naučné stezky:

1. Se Skřítkem okolím Pradědu, úvodní zastavení
2. Po stopách času
3. Krásné a nebezpečné hory
4. Co na horách skřítkové vysázeli a co se děje v trávě
5. Kdopak to tu vlaje ve větru
6. Vousatá ozdoba hor
7. Švýcarští pastýři, strakaté krávy a česnekový dům
8. Nejvýše na Moravě