Seminář Management horských smrčin – biotopu soustavy Natura 2000

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Jeseníky. Přednášky byly zaměřeny na problematiku pěstování horských smrčin.

Mohlo by Vás zajímat: