Seminář Přírodní hodnoty vázané na lesní prostředí a prvky soustavy Natura 2000 v CHKO Beskydy

Seminář byl určen pracovníkům LČR, s.p., hospodařícím v oblasti CHKO Beskydy. Přednášky se zabývaly vztahem lesního hospodaření a ochrany přírodních hodnot v CHKO Beskydy.

Mohlo by Vás zajímat: