Seminář Questingu v Libotíně u Štramberka

V Libotíně u Štramberka proběhl 29.5.2014 seminář Questingu, na kterém vznikla další nová hledačka „Libotínská tajemství“. Více informací naleznete na www.questing.cz

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.