Slavnostní otevření naučné stezky v Nových Heřminovech a v Široké Nivě

Dne 23.7.2011 byla slavnostně otevřena naučná stezka v Nových Heřminovech a 30.7.2011 pak byla otevřena naučná stezka v Široké Nivě. Naučné stezky provádějí po obci a seznamují návštěvníky s kulturními, přírodními a historickými zajímavostmi v obci. Stezky vybudovala společnost pro přírodu a krajinu Actaea za finanční podpory Nadace OKD, obce Nové Heřminovy a Široká Niva. Na přípravě stezky se podíleli Ludvík Drobný, Vlastimil Mohelník, obec Nové Heřminovy a Široká Niva, Lubica Mezerová z Muzea Bruntál, rodina Pastyříkova a Spolek Přátelé Vrbenska.