Slavnostní otevření Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice

V Karlovicích se v pátek 30.7.2021 slavnostně otevřelo Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice. Bylo tak završeno několikaleté úsilí spolku Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, který centrum provozuje. Kromě vnitřních prostor a vybavení centra, na něž se podařilo získat dotaci, byla proměněna také vnější podoba budovy starého mlýna.

Strojní mlýn v centru Karlovic byl postaven ve 30. letech 20. století na místě původního dřevěného mlýna. Fungoval ještě po skončení druhé světové války. V 50. letech byl zavřen, zařízení odvezeno, rozprodáno, …  a z budovy se stal sklad obilí nebo zela prázdnotou. Mlýn poháněla Dick-Francisova turbína, která byla umístěná v náhonu. V noci prý vyráběla elektřinu pro veřejné osvětlení.

V 90. letech 20. století přešel mlýn do soukromých rukou. Tehdejší majitel opravil střechu, čímž objekt zachránil, na další opravy ale nebyly finanční prostředky. Mlýn znovu změnil majitele v roce 2013. Od té doby byla budova vyklizena, bylo upraveno okolí, byla rekonstruována a zasklena kovová okna mlýna, byly provedeny nové rozvody elektřiny a opraveny vnitřní zdi, byla vybudována přípojka vodovodu a kanalizace, budova byla obkopána a izolována proti vlhkosti.

Spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu si vzal budovu do pronájmu za účelem vybudování vzdělávacího centra. Zásadním krokem pro celkovou rekonstrukci bylo získání dotace z programu IROP Evropské Unie, Infrastruktura pro neformální vzdělávání prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník. Díky těmto finančním prostředkům mohly být celkově rekonstruovány vnitřní prostory mlýna, vybudováno sociální zázemí, vytápění, zateplení učeben a pořízeno technické vybavení centra.

Nová fasáda a střecha však nepatřily mezi uznatelné náklady, a tak se spolek Actaea obrátil na veřejnost pomocí kampaně Nový kabát pro starý mlýn na stránkách Hithit. Za podporu nového kabátu mohli příznivci získat například krásné tričko nebo zážitek ve formě koncertu, besedy či exkurze. Na nový kabát tak přispělo více než 300 příznivců, kteří se společně s námi mohou radovat z nové podoby krásné budovy Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice.

V pátek 30.7. si všichni návštěvníci mohli prohlédnout rekonstruované prostory vzdělávacího centra, které přijel otevřít Vladimír Kořen, známý moderátor a popularizátor vědy a životního prostředí. Zájemcům pak na besedě popovídal své zážitky z natáčení Zázraků přírody a zodpověděl jejich dotazy. V příjemné atmosféře proběhl i následný koncert kapely Večery v jednom z Bruntálu i jejich předkapely Sleeping lambs. Návštěvníci si mohli zakoupit trička s motivem mlýna od místních výtvarníků.

Zahájení činnosti centra ještě oslavíme koncertem kapely Fredy a Krasty v sobotu 7.8.2021 v 19 hodin a koncertem skupiny SYxtet Svitavy v sobotu 25.9.2021. Návštěvníci si také mohou přijít centrum prohlédnout v otvíracích hodinách výstavy Jeseníky všemi smysly, kterou najdou na našich stránkách www.actaea.cz. Trička a tašky  s motivem mlýna jsou u nás  dispozici, jejich zakoupením podpoříte nový kabát pro starý mlýn.

Děkujeme všem, kteří podpořili záměr vzdělávacího centra a nový kabát mlýna. Děkujeme těm, kteří pomáhali s organizací slavnostního zahájení. Děkujeme Vladimírovi Kořenovi, že se stal kmotrem našeho vzdělávacího centra, všem průvodcům na exkurzích, kapelám, … Díky patří všem, kteří nás povzbuzovali a fandili nám. Děkujeme!

Za celý tým Kateřina Kočí

foto Jan Lomáz a Kateřina Kočí