Světový den vody!

22. března se slaví Světový den vody. 💧

Tento významný den jsme společně oslavili se žáky ZŠ a MŠ Karlova Studánka poznáváním pestrého života kolem vody a ve vodě.

Žáci se dozvěděli např. o významu rybníků v krajině, pestrosti života ve vodě a okolo vody či jak poznat stopy starodávné činnosti člověka.

I když je brzké jaro, přesto se nám podařilo v řece Opavě vidět chrostíky a pošvatky nebo v rybníce vajíčka skokanů 🐸. Všímali jsme si i pobytových znamení zvířat okolo řeky, zejména stopy po bobrovi. 🦫🙂

Těšíme se na další milé společné setkání! 🙂