Spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

 • Jsme lidé, které spojuje zájem o přírodu a krajinu, její současnost i historii.
 • Naše činnost je zaměřena na propagaci, popularizaci a interpretaci přírodního a kulturního dědictví.
 • Chceme přiblížit přírodní a kulturní dědictví široké veřejnosti prostřednictvím informačních letáků, populárních i odborných publikací, naučných stezek, přednášek, exkurzí, seminářů či školení.
 • Působíme především v oblasti Jeseníků a Beskyd.
 • Jsme součástí Sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje.
 • Jsme příznivci AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací.
 • Jsme členy Oborové platformy ekologických nevládních organizací – Zelený kruh.
 • Jsme partnery Moravskoslezského kraje v projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013).
 • Spolupracujeme se Správou CHKO Jeseníky.
 • Spolupracujeme s Euroregionem Praděd.
 • Spolupracujeme se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky.

Zaujala vás naše činnost? Jak nás můžete podpořit?