Spolek Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

Jsme lidé, které spojuje zájem o přírodu a krajinu, její současnost i historii. Naše činnost je zaměřena na propagaci, popularizaci a interpretaci přírodního, kulturního a historického dědictví, ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu a mimoškolní výchovu a vzdělávání.

Chceme přiblížit přírodní, kulturní a historické dědictví široké veřejnosti prostřednictvím informačních letáků, populárních i odborných publikací, naučných stezek, přednášek, exkurzí, seminářů, školení, výukových programů pro děti a poznávacích her.

Působíme především v oblasti Jeseníků a Beskyd.

Zaujala vás naše činnost? Jak nás můžete podpořit?


Akce

Zde můžete najít akce, které připravujeme.

Ekoprogram živočichové Jeseníků

V březnu se uskuteční přednáška s ekoprogramem Živočichové Jeseníků pro ZŠ Fryčovice, která bude na pobytu v Bělé pod Pradědem. Těšíme se na 80 dětí 2.-5. třídy.