Ukliďme Česko Ukliďme Jeseníky

Ukliďme Česko – Ukliďme Jeseníky

Během velikonočních svátků 2. – 5. dubna 2021 proběhl první ročník akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Jeseníky“. Výzva k akci se uskutečnila prostřednictvím on-line prostředím. I přes nepříznivé počasí a pandemická opatření zavítalo do přírody podle zpětné odezvy mnozí lidé, jimž záleží na přírodě a pomohli jí tak od různorodých odpadků. Ze zpětných reakcí jsme se dozvěděli zhruba o 50 zúčastněných na 14 místech našich jesenikcých hor i jeho podhůří.

Všem zapojeným dětem i dospělým patří velké poděkování, že pomohli přírodě a odnesli z ní pytle odpadků. Úklid probíhal jak na území obcí, tak i v jejich okolí. Příští úklid plánují spoluorganizátoři opět na brzké jarní dny příštího roku.

Akce spolupořádali: Euroregion Praděd, Rodinné Jeseníky, Informační středisko CHKO Jeseníky-Karlova Studánka a Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice.