Akce a aktivity pro veřejnost 2023

V roce 2023 jsme zrealizovali v rámci provozu Informačního střediska CHKO Jeseníky-Karlova Studánka pro veřejnost celkem 220 akcí s 9877 účastníky. Z toho většinu akcí ve spolupráci se Vzdělávacím centrem VÍCE Ve mlýně Karlovice a s několika dalšími subjekty.

Nejvíce akcí se uskutečnilo ve spolupráci IS a VÍCE v rámci projektů Actaea, z.s. přes MAS HJ „Neseď doma, pojď s námi!“ a SFŽP „Jak mohu pomoci zachovat Jeseníky čisté.“. Dalšími spoluorganizátory nebo organizátory byly organizace: AOPK ČR, RP Olomoucko – SCHKO Jeseníky, Národní muzeum a Lesy ČR, s.p. Dále byly některé výukové programy (EVVO) součástí soutěže „Jeseníky za humny, Jeseníky – náš domov“, kterou pořádá VÍCE ve spolupráci s IS Jeseníky a dalšími partnery: LČR, s.p., Biskupské lesy, a.s., Klub vrbenských turistů, Turistické známky Rýmařov.

Akce byly zaměřené zejména na seznámení a poznávání jesenické přírody a krajiny i její ochrany. Dále na přírodu a přírodní procesy jako celek a šetrnému zacházení s ní.