Činnost spolku Actaea a projekty v letech 2021 – 2022

SPOLEK ACTAEA

Poslání spolku:
Uskutečňovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat veřejnost a provádět veřejnou osvětu v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírodního a kulturního dědictví, ochrany krajiny a životního prostředí a zabývat se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou a mimoškolním vzděláváním.

Spolek byl založen v roce 2002 a v roce 2022 oslavil 20 let své činnosti.

Naše činnost

 • provozujeme Vzdělávací centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice
 • provozujeme Informační středisko CHKO Jeseníky – Karlova Studánka
 • realizujeme výukové programy pro děti a mládež zaměřené zejména na přírodu a krajinu
 • environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
 • mimoškolní výchovu a vzdělávání
 • pořádáme exkurze pro veřejnost i pro školy
 • vydáváme informační letáky
 • vydáváme populární i odborné publikace
 • pořádáme přednášky, exkurse, semináře a školení
 • připravujeme naučné stezky

Naše působnost je celorepubliková, svou činnost rozvíjíme zejména na Moravě – Jeseníky, Beskydy, Bílé Karpaty.


Spolek má 14 členů
Mgr. Kateřina Kočí – botanika a ochrana životního prostředí, interpretace místního dědictví
RNDr. Petr Wolf, PhD. – zoologie a ochrana životního prostředí
Ivo Sumec – výtvarník, grafik
Mgr. Petra Hájková, PhD. – botanika, ekologie
Mgr. Martin Kočí, PhD. – botanika, ochrana životního prostředí
Mgr. Jitka Wolfová – mykologie, ochrana životního prostředí, ekologická výchova,
Doc. RNDr. Michal Hájek, PhD. – botanika, ekologie
Mgr. Michaela Ryšková – grafika
Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, PhD. – mykologie, ekologie
RNDr. Milan Valachovič – botanika
Mgr. Eva Kyšová – geografie, pedagogika, ekovýchova
Ing. Vojtěch Bajer – ekologie a ochrana životního prostředí
Mgr. Natálie Hoňková – ochrana životního prostředí
Ing. Jiří Honěk

 • Jsme součástí Sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje.
 • Jsme členy Oborové platformy ekologických nevládních organizací Zelený kruh
 • Spolupracujeme se Správou CHKO Jeseníky
 • Jsme členy MAS Hrubý Jeseník
 • Spolupracujeme se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky a Euroregionem Praděd
 • Jsme partnery Moravskoslezského kraje v projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)

Přečtěte si více v přiloženém dokumentu: