Druhé setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

Dne 9.4.2013 proběhlo druhé setkání k Interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky, který Actaea – společnost pro přírodu a krajinu zpracovává ve spolupráci s Správou CHKO Jeseníky. Na tomto setkání se dále pracovalo s tématy a problém, které je potřeba veřejnosti interpretovat. Zabývali jsme se také aktivitami, které na poli interpretace na území CHKO existují v současnosti.

Setkání se konalo v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.