Třetí setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

V pondělí 29.4.2013 proběhlo v Jeseníku třetí setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky. Zúčastnili se ho zástupci místních akčních skupin, některých obcí, nevládních organizací, Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a zástupci Správy CHKO Jeseníky. Na setkání byla doplněna tabulka aktivit v oblasti interpretace na území CHKO Jeseníky a v okolí. Účastníci pak diskutovali o cílech interpretačního plánu. Byl doplněny další cíle a nastíněn další postup na projektu. Setkání ukázalo, že podobné propojení aktivit nejrůznějších subjektů na poli informování a interpretace opravdu chybí.

Setkání se konalo v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.