Interpretační plán Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Aktivity projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách“ běží naplno. Byly zpracovány hlavní cíle plánu péče CHKO Jeseníky, projednány se Správou CHKO Jeseníky. K Interpretačnímu plánu byly tyto cíle definovány v tabulce do formy sdělení směrem k veřejnosti. Ve dnech 12 a 13.6.2013 proběhly dvě schůzky s odbornou veřejností. Na schůzku byly přizvány nevládní organizace, obce s rozšířenou působností, Lesy ČR a jiné. Termín ale nebyl zvolen vhodně, překrýval se s jinými aktivitami oslovených subjektů a účast nebyla velká. Přesto se na schůzkách podařilo získat dobré kontakty a přísliby spolupráce. Můžeme tedy konstatovat, že se nejednalo o ztracený čas. S dalšími NNO jsme se domluvili na individuálních schůzkách k interpretačnímu plánu. Čeká nás ještě mnoho práce, než budeme moci interpretační plán představit veřejnosti.

Setkání se konala v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.