Jeseníky

Kniha je určena všem, kteří se zajímají o přírodu a krajinu Jeseníků. Jejím cílem je přiblížit čtenáři Jeseníky z pohledu ochrany přírody, z pohledu přírodovědného, krajinářského, urbanistického či architektonického. Poukazuje na přírodní jevy i historické momenty, jež se podílely na formování jesenické přírody a krajiny do podoby, která byla před čtyřmi desetiletími důvodem k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Knihu vydala ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. Byla zpracována kolektivem autorů, které spojuje především dlouhodobý zájem o přírodu a krajinu Jeseníků. Kniha má 220 stran a obsahuje 360 fotografií.

Knihu si nyní nelze objednat, již není na skladě. Připravujeme nové přepracované vydání, které by mělo vyjít na začátku roku 2021.