Knižní průvodce NS Javorníky – západ

Knižní průvodce po bezpanelové naučné stezce Javorníky – západ vyšel v roce 2007.

Průvodce je rozdělen na čtyři části. V první části najdete všeobecnou charakteristiku území. Obsahuje informace o přírodě, krajině a historii Javorníků. Dále se zde dozvíte něco o Naučné stezce Javorníky-západ, která Vás provede téměř po celé délce hlavního javornického hřebene od Střelné až po rozcestí Čierna voda pod Hričovcem a dále odbočkou na Bumbálku.

Stěžejní částí průvodce je druhá kapitola. Naleznete zde mapy a seznam 140 míst, především kulturních a přírodovědných zajímavostí, které se nacházejí na území Javorníků. Svůj výlet si můžete naplánovat nezávisle na značených turistických trasách tak, abyste zahlédli co nejvíce zajímavého.

Pokud se na svých cestách za poznáním Javorníků raději spolehnete na turistické značky, věnujte pozornost dalším dvěma částem. Ve třetí části uvádíme stručný popis některých turistických tras. Ve čtvrté, která je věnována jednotlivým obcím v okolí Javornického hřebene, jsou popsány zbývající trasy, které Vás zavedou z obcí na hřeben.

Mimoto v této kapitole především najdete stručnou informaci o samotných obcích, jejich historii, kulturních památkách, přírodě a krajině. U každé obce také jsou uvedeny informace o sportovním a kulturním vyžití a možnostech ubytování a stravování.

Průvodce je vydán z části v češtině a ve slovenštině, informace o obcích, zajímavostech, výstupových trasách a zastávkách naučné stezky na slovenské straně jsou ve slovenštině.

Knihu si můžete objednat na adrese actaea.karlovice@gmail.com za cenu 150 Kč. Poštovné vám sdělíme podle množství objednaných publikací a typu platby. Knihu lze též zakoupit v Informačním centru Natura 2000, Karlovice 134, 793 23 Karlovice ve Slezsku.