Kniha Karlova Studánka

Realizovali jsme zakázku pro obec Karlova Studánka, která zahrnovala přípravu a vydání knihy, skládačky a přípravu interaktivních mapy na web. Letáčky vyšly ve čtyřech jazycích – čeština, polština, angličtina a němčina.

Připravily jsme knihu, která je první vydanou populárně naučnou publikací dokumentující historii Karlovy Studánky od 17. století (tedy ještě před vznikem samotných lázní) do současnosti s použitím bohaté historické a současné fotodokumentace a kreseb. Kniha provede čtenáře historií, seznámí je s lázeňstvím a architekturou. Čtenář se dozví, že lázně v minulosti spravoval Řád německých rytířů, kdo se zasadil o rozvoj lázní a poctil je svojí návštěvou. Kniha jej zavede do historie i současnosti společenského života a volného času v lázních a seznámí s přírodními zajímavostmi obce a okolí.

Kniha byla zpracována kolektivem autorů, které spojuje především dlouhodobý zájem o historické, přírodní a kulturní zajímavosti Karlovy Studánky a regionu. Při jejím zpracování se podařilo odhalit zajímavé historické skutečnosti.

Na přípravě knihy spolupracovali mnohé organizace, místní znalci a nadšenci. Všem jim děkujeme.