Všechny krásy Vrbenska – Informační systém mikroregionu Vrbensko

Cílem projektu „Všechny krásy Vrbenska“ je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení. Zájmové území zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky a Černé Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod Pradědem a dále údolím Opavy až po Nové Heřminovy. IS bude obsahovat realizované i plánované naučné stezky v tomto území, které budou propojeny pěší stezkou, plánovanou cyklistickou stezkou a v úseku Vrbno pod Pradědem až Nové Heřminovy místní železniční tratí, která bude součástí informačního systému („Po kolejích za krásami Vrbenska“),

V rámci první etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska I.“ byly realizovány :

  • NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy (7 ks informačních panelů v centru obce)
  • NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva (5 ks informačních panelů)
  • „Po kolejích za krásami Vrbenska“ – info plakáty s mapou do vlaku (2 ks), informační tabule na nádraží (9 ks) a info letáčky do vlaku.

V rámci druhé etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska II.“ jsme realizovali:

  • „Za krásami Vrbenska“ – sada průvodců celým mikroregionen Vrbensko
  • NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy, tištěný průvodce po NS
  • NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva, tištěný průvodce po NS
  • Průvodce Vrbno pod Pradědem – tištěný průvodce po Vrbně pod Pradědem a okolí
  • Průvodce Ludvíkov – tištěný průvodce po obci Ludvíkov a okolí
  • Průvodce Karlova Studánka – skládaný leták
  • „Po kolejích za krásami Vrbenska“ – hlasový záznam popisu cesty do vlaku