Komentovaná exkurze kolem PR Suchý Vrch až na Quinburg

Měli jsme možnost provést komentovanou exkurzi pro přátele z Opavy. Naše kroky směřovaly kolem PR Suchý vrch až na Quinburg, kde jsme si povídali o historii místních hradů.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.