Komentovaná exkurze pro základní školu Hošťálkovice

Pro děti ze základní školy Hošťálkovice jsme připravili program, který se první den skládal z dopoledního povídání spojeného s promítáním o historii osídlování Jeseníků. Následující den jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy starší děti absolvovaly průvodcovanou exkurzi z Karlovy Studánky, přes údolí Bílé Opavy, Ovčárnu a Velkou Kotlinou jsme se vrátili zpět do Karlova, kde byly děti ubytovány. Děti prvního stupně v ten den absolvovaly kratší průvodcovanou exkurzi, a to z Ovčárny po žluté do Karlova.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.