Tvorba questu v Českém ráji

Tvorna questu v Českém ráji proběhne v termínu od 7.6.-8.6.2014. Více informací získáte na actaea.karlovice@gmail.com.

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.