Komentovaná exkurze se ZŠ Tyršova Nový Jičín na Rejvíz

Žáci základní školy Tyršova z Nového Jičína i na této komentované exkurzi odebírali vzorky vody a porovnávali je se vzorky z Bílé Opavy, které odebrali na předchozí exkurzi.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.