Exkurze pro žáky ZŠ Skrbeň na Mořské oko a vojenská opevnění

Následující komentovanou exkurzi jsme zaměřili na architekturu a přírodu Jeseníků. Během prohlídky vesnice jsme si pověděli, jak se dříve stavělo v Jeseníkách a jaké jsou charakteristiky Jesenické zástavby. Po prohlídce vesnice jsme společně absolvovali komentovanou exkurzi na Mořské oko, kde jsme si povídali o floře a fauně Jeseníků. V rámci exkurze jsme, též navštívili naučnou stezku po vojenských opevněních v Miloticích nad Opavou a vojenské pevnůstky v okolí Karlovic.

Exkurze probíhají v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.