Lesní slavnosti Lapků z Drakova

Na Drakově u Rejvízu, v malebném údolí Černé Opavy, se letos konal již 6. ročník Lesních slavností Lapků z Drakova. Na návštěvníky jako každoročně čekal bohatý program a občerstvení. Po lesních cestách se potulovali rytíři a lapkové, své umění předvedli rozliční řemeslníci a doboví jarmareční prodejci. Na děti čekaly projížďky na koních, pohádky, ukázky rytířských soubojů a mnoho nejrůznějších soutěží. Již podruhé byla provedena tavba železa středověkým způsobem. Novinkou byla razítkovací hra pro děti. U příležitosti letošních slavností byly vyrobeny odznáčky a pamětní mince Lapků z Drakova. Organizátorem celé akce je Spolek Přátelé Vrbenska a na jejím pořádání se podílí množství dalších organizací a spolků. Více informací o slavnostech se dozvíte na stránkách Lesních slavností Lapků z Drakova nebo v druhém vydání Drakovského kurýra, který přináší informace o slavnostech, organizacích a spolcích působících v regionu či o historii regionu.

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu představila 1. ročník zpravodaje CHKO Jeseníky – Campanula, který bude vydáván 2 krát ročně z prostředků projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE. Dále byl představen nově zaváděný moderní informační systém „Turistické informace do mobilu“, se kterým se již nyní můžete setkat na některých místech v CHKO Jeseníky nebo CHKO Beskydy prostřednictvím beetaggů neboli cedulek s kódy, které vám prostřednictvím vašeho mobilního telefonu poskytnou informace o dané lokalitě a dalších zajímavostech. Projekt je financován z Revolvingového fondu MŽP ČR.