Jednání k projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)

V nově otevřeném Integrovaném domě v Karlovo Studánce proběhlo 3.8. 2010 další jednání v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, na kterém se sešli zástupci sdružení Actaea a Správy CHKO Jeseníky. Společně byl projednán další postup obnovy naučné stezky Bílá Opava, vydání informačních letáků a publikací o soustavě Natura 2000 a vzácných a ohrožených druzích rostlin CHKOJ. V rámci setkání proběhlo natáčení TV Polar a Natura TV, při kterém bylo představeno 1. číslo Zpravodaje CHKO Jeseníky Campanula.

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.