Mezinárodní konference k 20. výročí programu LIFE

U příležitosti 20. výročí programu LIFE, finančního nástroje, kterým Evropská komise podporuje projekty v oblasti životního prostředí, uspořádal Moravskoslezský kraj dne 21. 5. 2012 v hotelu VISTA mezinárodní konferenci.

Mezi účastníky konference se objevila řada českých i zahraničních odborníků, zástupci Ministerstva životního prostředí, Moravskoslezského kraje a institucí zabývajících se ochranou přírody. Navzájem si sdělovali cenné zkušenosti z oblasti realizace projektů v rámci programu LIFE v České republice, na Slovensku i v Polsku.

Projekt „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“ je nyní ve druhé polovině své realizace.