NS Bílá Opava k vodopádům a pralesům

První naučná stezka byla v údolí Bílé Opavy zřízena v roce 1982. Po povodni v roce 1997 musela být opravena. Stezka byla doplněna a nové informační panely instalovány v roce 2010. Naučná stezka Bílá Opava je dlouhá 6 km a má 13 zastavení. Prochází jedinečnými staletými pralesy podél toku Bílé Opavy kolem peřejí a vodopádů a končí u chaty Barborka. K naučné stezce byl vydán barevný tištěný průvodce.

Naučná stezka byla vybudována v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)“. Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.

Zastavení naučné stezky:

1. Vítejte na NS Bílá Opava
2. Vstupte do údolí
3. Lidé na Bílé Opavě
4. Zkrocení Bílé Opavy?
5. Cesty vody
6. Vzhůru na vodopády!?
7. Proč se v tomto lese neuklízí?
8. V polštářích mechu
9. Ve vodopádech
10. Proč jsou smrky v Jeseníkách jiné?
11. Tady hospodaří Ing. Kůrovec
12. Pod prameny Bílé Opavy
13. Les po vichřici