Podpoření 2. etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska“

V červnu 2011 byla nadací OKD podpořena 2. etapa projektu „Všechny krásy Vrbenska II.“, jehož cílem je podpořit propagaci přírodního a kulturního dědictví a návštěvnost mikroregionu Vrbensko prostřednictvím jeho prostorového a informačního propojení.

Zájmové území zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky a Černé Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod Pradědem a dále údolím Opavy až po Nové Heřminovy. IS bude obsahovat realizované i plánované naučné stezky v tomto území, které budou propojeny pěší stezkou, plánovanou cyklistickou stezkou a v úseku Vrbno pod Pradědem až Nové Heřminovy místní železniční tratí, která bude součástí informačního systému („Po kolejích za krásami Vrbenska“),

V rámci první etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska I.“ byly realizovány:

NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy (7 ks informačních panelů v centru obce)

NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva (5 ks informačních panelů)

„Po kolejích za krásami Vrbenska“ – info plakáty s mapou do vlaku (2 ks), informační tabule na nádraží (9 ks) a info letáčky do vlaku.

 

V rámci druhé etapy projektu „Všechny krásy Vrbenska II.“ v současné době připravujeme:

„Za krásami Vrbenska“ – průvodce celým mikroregionen Vrbensko

NS Nové Heřminovy – naučná stezka v obci Nové Heřminovy, tištěný průvodce po NS

NS Široká Niva – naučná stezka v obci Široká Niva, tištěný průvodce po NS

„Po kolejích za krásami Vrbenska“ – hlasový záznam popisu cesty do vlaku