Pořádání kulatého stolu ke spolupráci při informování o přírodě a krajině

ctaea – společnost pro přírodu a krajinu a Spolek Přátelé Vrbenska uspořádali kulatý stůl ke spolupráci při informování o přírodě a krajině spojený s vyhodnocením akce Lesní slavnost Lapků z Drakova a možnostem jejího využití k lepší propagaci ochrany přírody a krajiny a informování o přírodních, kulturních a historických hodnotách Jeseníků a širšího regionu Vrbensko a Zlatohorsko. Kulatý stůl proběhl na Zámečku Grohmann ve Vrbně pod Pradědem ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 13:00 hodin. Po úvodním představení možností spolupráce a vyhodnocení akce proběhla diskuse v délce cca 1–1,5 hodiny.

Kulatý stůl se uskutečnil v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“, jehož nositelem je Moravskoslezský kraj a který je finančně podpořen programem LIFE+.

Za o.s. Actaea – společnost pro přírodu a krajinu Mgr. Kateřina Kočí, předsedkyně sdružení

Za Spolek Přátelé Vrbenska Karel Michalus, předseda sdružení