Vydání průvodců po naučných stezkách v CHKO Jeseníky a obcích Vrbenska

V roce 2012 jsme vydali další průvodce po obnovené Naučné stezce Velká kotlina a obcích na Vrbensku – Ludvíkově, Karlově Studánce a Vrbně pod Pradědem.

Průvodce Velká kotlina vás provede po 11 zastaveních, kde se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o Velké kotlině, ale také o přírodních podmínkách a historii území v jejím okolí. Průvodce byl vydán v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013)“. Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.

Průvodce po obci Ludvíkov vás provede kulturními, historickými a přírodními zajímavostmi obce Ludvíkov založené kolem roku 1700.Průvodce byl vydán ve spolupráci s obcí Ludvíkov, Muzeem Bruntál, Spolkem Přátelé Vrbenska, Českou geologickou službou, firmou DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o. Projekt finančně podpořila Nadace OKD a Obec Ludvíkov.

Průvodce Vrbno pod Pradědem vás provede historií, přírodními a kulturními zajímavostmi města Vrbna pod Pradědem, které je vstupní branou do vrcholové části Jeseníků. Průvodce byl vydán ve spolupráci s městem Vrbnem pod Pradědem, Muzeem Bruntál a Spolkem Přátelé Vrbenska. Projekt finančně podpořila Nadace OKD a Město Vrbno pod Pradědem.

Bohatě ilustrovaný průvodce Karlova Studánka v podobě skládaného letáku vás provede historií, architekturou a přírodními zajímavostmi Karlovy Studánky.

Průvodce byl vydán ve spolupráci s obcí Karlova Studánka. Projekt (tisk materiálu) byl podpořen z Programu pro budoucnost Nadace OKD.