Představení návrhu nové podoby naučné stezky Bílá Opava

Dne 8.10.2010 v Karlově Studánce představila Actaea – společnost pro přírodu a krajinu návrh nové podoby naučné stezky Bílá Opava, která je obnovována v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (2010-2013). Konkrétně byla představena nová koncepce stezky, místa zastavení a jejich náplň a grafický návrh informačních panelů. Setkání se zúčasnili zástupci Správy CHKO Jeseníky, Lesů ČR, Klubu českých turistů, Státních léčebných lázní Karlova Studánka, Horské služby Jeseníky a starosta obce Karlova Studánka. Zaznělo mnoho podnětných připomínek a návrhů, které budou zapracovány do finální podoby naučné stezky.

Projekt je financován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+