Projednání Interpretačního plánu chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Interpretační plán chráněné krajinné oblasti Jeseníky byl projednán v pátek 14.11.2014 na setkání organizace pro interpretaci místního dědictví SIMID, která se konala ve Slavonicích. Věnovali jsme se interpretačním plánům pro chráněná území obecně. Byla objasněna současná situace a vznesena doporučení pro další postup při zpracování plánu.

Sub-projekt Nové produkty udržitelného cestovního ruchu Jeseníky je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.