Strategické plánování

Ve dnech 18.-19.11.2014 proběhlo strategické plánování organizace. Zaměřili jsme se na užší problematiku, na naši činnost spojenou se záchranou významného území – národní přírodní rezervace Praděd, zejména v oblasti Ovčárny. Přestože toto území již není dávno významné pro lyžování, jeho význam klesl s výstavbou lyžařských areálů v méně citlivých lokalitách v okolí, je zde stálá snaha investora o nepřiměřené rozšiřování areálu na úkor chráněné přírody v území. Tato snaha je také momentálně podporována ze strany vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky (dále SCHKO Jeseníky).

Doposud jsme se zaměřovali pouze na účast ve správních řízeních, kde jsme zabránili povolení některých záměrů investora, která vedoucí SCHKO Jeseníky vydala, některá i v přímém rozporu se zákonem. Tento přístup se však jeví jako nedostatečný, proto jsme přistoupili k naplánování dalších aktivit, které by vedly k účinnější ochraně tohoto významného území.

V plánování nám pomohla Nadace Via, která podpořila naši snahu poskytnutím konzultantů Petra Machálka a Milana Štefance, specialistů na plánování občanských kampaní.

Na plánovacím setkání se podařilo najít další cestu, kterou se chceme dále ubírat a pomocí které chceme získat větší podporu naší snahy v rámci celého regionu.

Rozvíjejme v Jeseníkách cestovní ruch šetrný k přírodě, který nám přivede návštěvníky celoročně, a zajistí tak větší prosperitu regionu.

Na plánování s námi spolupracuje Terra Natura ze Staré Vody Světlé Hory.

Sub-projekt Nové produkty udržitelného cestovního ruchu Jeseníky je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce