Projektový den naučné stezky historií a přírodou Karlovic

Dne 1. prosince 2009 proběhl v ZŠ Karlovice projektový den, během něhož děti vyhledávaly a zpracovávaly informace k jednotlivým zastavením, malovaly obrázky a vybíraly si svého průvodce stezkou. Z asi 12 nabízených možností vybíraly jednotlivé třídy formou hlasování svého favorita. Nejvíce hlasů získala liška obecná, vzácná číhalka pospolitá a průvodci Kája a Kája. Vítězem a tedy průvodcem stezky se stala dvojice Kája a Kája, tedy vlastně správně Karla a Karel z Karlovic, kteří budou návštěvníkům stezky představovat jednotlivá zastavení.

Vyhledané informace se budou dále doplňovat a zpracovávat do konečné podoby textu na tabulích. V lednu proběhne další projektový den, kde budou děti vymýšlet a navrhovat grafiku informačních tabulí. O termínu setkání Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.actaea.cz a vyvěšením pozvánky na ZŠ a Obecním úřadě v Karlovicích a na vývěsce v obci.
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD a z grantového programu ČSOB pro podporu regionů prostřednictvím Nadace Via.