První setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky

Ve středu 20.2.2013 proběhlo první setkání k interpretačnímu plánu CHKO Jeseníky, které bylo určeno pro pracovníky Správy CHKO. Účastníci byli seznámeni s tím, co je to interpretační plán, k čemu slouží, co od něj očekávat a jak jej budeme vytvářet. Po diskuzi jsme se pustili do práce a tvořili jsme základ interpretačního plánu, který bude dále zpracováván a rozvíjen. Interpretační plán umožní Správě CHKO Jeseníky lépe seznámit širokou veřejnost s předměty a cíli ochrany přírody v CHKO Jeseníky.

Setkání se konalo v rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách (2013–2014)“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.