Křest knihy Karlova Studánka

V pátek 11.1. 2013 byla v Karlově Studánce pokřtěna první populárně naučná kniha o historii a současnosti Karlovy Studánky, kterou vydala obec Karlova Studánka. Knihu, dokumentující historii obce od 17. století, zpracovala Actaea – společnost pro přírodu a krajinu ve spolupráci s obcí Karlova Studánka, místními znalci historie Karlovy Studánky a Muzeem Bruntál. Kniha v rozsahu 105 stran vyšla v nákladu 2000 ks.