Setkání k naučné stezce Historií a přírodou Karlovic

Ve čtvrtek 18. 2. 2010 proběhlo v Pensionu Schaumannův dvůr setkání veřejnosti k Naučné stezce Historií a přírodou Karlovic. Mezi účastníky byli kromě občanů i obecní zastupitelé, učitelé a děti Základní školy Karlovice a zástupci Muzea Bruntál, Spolku přátel Vrbenska a Lesů ČR. Účastníci byli informováni o dosavadním průběhu realizace projektu a také o dalším postupu. Detailně byla projednána trasa naučné stezky, umístění jednotlivých informačních panelů a jejich obsah. Byly představeny návrhy některých panelů, které dělaly děti ze základní školy, a také grafický návrh informačního panelu od místní grafičky Ivety Dučákové.

Projekt finančně podpořila Nadace OKD, ČSOB a Nadace Via.