Slavnostní zahájení projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“

Za účasti médií proběhlo 25.2. 2010 v Záchranné stanici Bartošovice slavnostní zahájení projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“. Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a je realizován ve spolupráci s partnery, kterými jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR, s.p., Ministerstvo životního prostředí ČR, Občanské sdružení Hájenka, ČSOP Salamandr a ACTAEA.