Setkání k projednání Zpravodaje CHKO Jeseníky a projektu „Dům přírody“

Dne 18.5. 2010 se, ve Vrbně pod Pradědem, uskutečnila schůzka, zástupců Správy CHKO Jeseníky a sdružení Actaea, za účelem projednání dalšího zpracování Campanuly – zpravodaje CHKO Jeseníky. Zpravodaj CHKO Jeseníky je vydáván v rámci projektu „Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“.

Projekt zajišťuje Moravskoslezský kraj a je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE.
Dalším aktuálním tématem schůzky bylo společné navržení libreta pro projekt „Dům přírody“, který je realizován prostřednictvím AOPK ČR.